Thực hư điều khiển cửa cuốn bằng điện thoại có thay thế được remote không?