Điều khiển cửa cuốn bằng điện thoại thông minh 2019

Điều khiển cửa cuốn bằng điện thoại di động chính là sử dụng thiết bị điện thoại di động thao tác đóng,  mở cửa cuốn, nhưng không dùng đến remote, nút bấm tường hay các loại tay điều khiển từ xa khác.